Εδώ παπάς εκεί παπάς που είναι ο παπάς???Μεγάλο ταλέντο ο κύριος με την τράπουλα