Δείτε τους Αλβανούς που πυροβολούν και καινέ την Ελληνική σημαία