Δύτες κολυμπούν δίπλα δίπλα με ένα τεράστιο ανακόντα.