Επιδέξιο ρομποτικό χέρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αφοπλισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών