Μια βόλτα με το πραγματικό αυτοκίνητο του Μπάτμαν.