Πολύ ξύλο και σοβαρούς τραυματισμούς στο στρατόπεδο τις Κορίνθου.Ακούστηκαν πυροβολισμοί το βραδύ δηλώνει ο Δήμαρχος της Κορίνθου