Απρόσεχτοι νεαροί στην Τουρκία παρασύρονται από αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα