Εκσκαφέας κατεδαφίζει εξαώροφο ιστορικό κτήριο στην Κίνα