Πως γίνεται η συγκόλληση των σιδηροδρομικών γραμμών..