Πελάτης σε κατάστημα πέφτει σε ξεχασμένη ανοιχτή καταπακτή