Οκταμελής οικογένεια στην Κίνα κάνει την βόλτα της πάνω σε μηχανάκι