Τα πρώτα σημαία κορίτσια που απέκτησαν εκπομπή στην τηλεόραση