Πόση δύναμη μπορεί να έχει ένας μαγνητικός τομογράφος..