Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας αν ο ένας βοηθούσε τον άλλον