Θαλάσσια χελώνα αντιστέκεται σε παρενόχληση από φώκια