Δίπλα στη λέξη χασογκόλης υπάρχει η φωτογραφία του