Όταν μια δύσκολη κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη