Έψηναν σουβλάκια στην εκκλησία την ώρα του εσπερινού