Μια αναμνηστική γαμήλια φωτογράφηση που δεν πήγε και τόσο καλά