Άνθρωποι που χάνουν τις αισθήσεις τους και λιποθυμούν μπροστά στην κάμερα