Αστυνομικός στη Νέα Υόρκη πυροβολεί και σκοτώνει επιτιθέμενο πιτ μπουλ