Αυτοκίνητο εκτός ελέγχου σε αγώνα dragster καταλήγει στον τοίχο