Τι είναι γρηγορότερο; Το Golf R ή ένας από τους ταχύτερους λύτες του κύβου του ρούμπικ;