Πολύ ξύλο στη μέση του δρόμου ανάμεσα σε δυο Ρώσους οδηγούς