Στα χέρια πιάστηκαν δυο άντρες για τα μάτια μιας Ρωσίδας