Γυναικείο μυαλό.. προσπαθεί να βρει την σωστή έξοδο