Εξαιρετικά επικίνδυνη αναρρίχηση νεαρού σε πολυόροφο κτήριο