Ποτέ μην είσαι σίγουρος πως θα αντιδράσει μια γυναίκα με τιμόνιΚι ο Καραμήτρος με το μηχανάκι.. από δεξιά