-->

Παρανυφάκι το πήρε ο ύπνος κατά τη διάρκεια του γάμου