Αστυνομικός δέχτηκε θανάσιμους πυροβολισμούς κατά τον ελέγχο ρουτίνας