Περιστέρι πεθαίνει όταν έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο