-->

Κατάρρευση σπιτιού σε υπερχειλισμένο ποταμό στη Ινδία