-->

Φορτηγό συγκρούεται σε γέφυρα, επειδή ο οδηγός ξέχασε το γερανό σηκωμένο