Μικρο ελικοφόρο αεροπλάνο απογειώνεται την τελευταία στιγμή