-->

Φάρσα: Άνθρωποι που τρώνε κατά λάθος σκυλοτροφή