Άνθρωπος ζώο, από την Ισπανία κακοποιεί βαναυσα σκύλους