-->

Αφηρημένος οδηγός προσκρούει σε προπορευόμενο όχημα προκαλώντας το χάος