Αυτοκίνητο σπάει το φράχτη και καταλήγει στην πισίνα σπιτιού