Αποστολή στον Άρη.. από την απογείωση έως την προσγείωση