Άνεργος χρωστούσε στην εφορία 147.75 ευρώ και τα πλήρωσε όλα με μονόλεπτα και δίλεπταΣυγκέντρωσε 9.001 μονόλεπτα και 2.887 δίλεπτα. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να εκδικηθεί το κράτος για τα χαράτσια,που του βάζει συνεχώς να πληρώσει.