Οδηγός κατέληξε στην μπαριέρα για να αποφύγει την κίνηση