Μάνος Γαβράς: Είχα να κάνω συνευρεθώ με γυναίκα τρεις μήνες