Ο άνθρωπος με το μισό κεφάλι,προτρέπει τους νέους να μην κάνουν ναρκωτικά