Όρκος των Ισπανών γιατρών να παρέχουν υγεία για όλους,σε αντίθεση με τον νόμο