-->

Γλάρος κλέβει ψάρι μέσα από τα χέρια του ψαρά