Γάτα κάθεται σε καρέκλα και τρώει το φαγητό της με πηρούνι