Κουνάβι αποδρά από συρμάτινο κλουβί και τρέχει στην ελευθερία