Δυνάμεις καταδρομών ΛΟΚ, ΜΑΚ, ΜΑΛ,ΕΤΑ,σε ακραίες ασκήσεις