Να γιατί δεν πρέπει να τρέχουν τα μηχανάκια ανάμεσα από τα αμαξια