Έτσι λύνουν τις διαφορές τους οι πολιτικοί στο κοινοβούλιο της Σομαλίας